Sunday , June 13 2021
Home / Tag Archives: Pupuh

Tag Archives: Pupuh

July, 2013

  • 28 July

    Serat Kabar Kiyamat

    PUPUH I ASMARADANA || Ingsun amiwiti amuji | anebut namaning Yang Sukma | kang murah ing dunya mangke | tembe asih ing ngaherat | kang pinuji tan pegat | angganjar wong kawlas ayun | angapura wong kang doasa || || Milane kawula amuji | maring Allah ingkang mulya | panedhahena ...