Saturday , September 25 2021
Home / Tag Archives: Gerakan Sufisme

Tag Archives: Gerakan Sufisme

April, 2017

 • 22 April

  Sufistik sebagai Ciri Pemikiran Islam Nusantara

    Tulisan berikut ini terinspirasi dari tulisan Taufik Abdullah dan Mohammad Hisyam dalam Sejarah Umat Islam Indonesia, hal. 82 yang menyatakan, “Apalagi pemikiran sufistik ternyata tidak saja menjadi ciri pemikiran Islam Nusantara ketika itu, tetapi juga telah mempengaruhi tradisi politik”. kalimat “pemikiran sufistik” menunjuk kepada para ulama (muballigh-muballigh) yang menyebarkan Islam ...

June, 2015

 • 29 June

  Salah Faham terhadap Dunia Sufi (3)

  Orang Sufi anti Syurga dan Tidak Takut Neraka? Diantara tuduhan yang dilontarkan kepada kaum Sufi, bahwa dalam tasawuf, seorang Sufi itu tidak mau syurga dan tidak takut neraka. Padahal Rasulullah pernah berharap syurga dan dihindarkan dari neraka. Rasulullah paripurna saja masih demikian, kenapa kaum Sufi enggan dengan syurga dan tidak ...

 • 29 June

  Salah Faham terhadap Dunia Sufi (2)

  Tuduhan terhadap Dunia Wali Mereka menuduh kaum Sufi, dengan suatu tudingan keliru. Diantara tudingan mereka yang kontra pada dunia Sufi, tentang Kewalian antara lain: Sufi dituduh mengutamakan Wali daripada Nabi. Para Wali dianggap sama dengan Allah dalam setiap sifatNya, bermula dari salah paham mereka mempersepsi tentang ragam dunia Wali dengan ...

 • 29 June

  Salah Faham terhadap Dunia Sufi (1)

  Akidah Sufi Dituduh Menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah Redaksi Sufi menurunkan pledoinya atas kontroversi yang selama ini dituduhkan oleh para pemikir Muslim yang anti Tasawuf. Sejak zaman munculnya dunia Sufi dalam peradaban ilmu pengetahuan banyak kalangan yang menuding Tasawuf sebagai aktivitas yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Termasuk para pemikir ...