Saturday , June 12 2021
Home / Agama / Improvisasi Salik / Hariring nu Hudang Gering

[Asmarandana]

Hariring nu hudang gering,
haleuang hudang muriang,
nu hareeng sore-sore,
nembang eukeur erang-erang,
babaran lalakon urang,
surup surup tunggang gunung,
sagala rada teu hayang.

Hariring nu Hudang Gering

Teu hayang eling ka peuting,
teu hayang meulang ka beurang,
teu hayang ngadenge gandeng,
pasirnan nu kasorang,
ku kaula sorangan,
surup napsu keur laliwung,
humaleuang bari mulang.

Mulangkeun kuring ka kuring,
medal ti sawarga loka,
kabawa jadi pangobeng,
rangkad kabawa ngalayang,
ka tengah mega malang,
dipunggu-punggu ku layung,
mega malang panglayungan.

Panglayungan nu birahi,
panglayungan nu jatnika,
agreng di jajaten tulen,
nyerangkeun ti kasucian,
sirnaning kamanusaan,
alam tujuh tujuh tujuh,
alam dua dua dua.

Alam hiji hiji hiji,
alam lima lima lima,
sapatemon sapatemon,
alam dua lawan dua,
lalawanan dina ngaran,
alam tujuh jadi pancuh,
pangliaran nu jatnika.

Jatnikaning sanubari,
bari ngahuleng tembang,
ngaborong ku omong kosong,
sisindiran susulukan,
cacandaran nu budiman,
bumi tujuh langit tujuh,
ngababar alaming nyawa.

Nyawa nabi nyawa wali,
nyawa Muhammad rosulan,
sagala oge tatandon,
ngadagoan kala mangsa,
bubuka bangsa siloka,
nu jauh batan pituduh,
nu anggang batan carita.

Caritaan nu berbudi,
carita nu bijaksana,
totonden barang lalanden,
ninggang kana pasieupna,
reureuh tepi ka sareupna,
sup surup ka nu rahayu,
rapat susurupanana.

Susurupanana kami,
susurupanana kula,
nu dirorok ti oorok,
ku nini aki sorangan,
direngkolan didongengan,
ku nu jauh ngarah tunduh,
tepung pangjuruanana.

(Bersambung…)

http://manuskripkesunyian.wordpress.com/

About admin

Check Also

Khidir, Sosok Misterius Tapi Nyata

Sebelum kita membahas hakikat dari Nabi Khidir yang menurut banyak sumber hidup abadi sepanjang zaman, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *