Home / Budaya / Cerita Rakyat

Cerita Rakyat

December, 2022

 • 26 December

  Kisah Prabu Siliwangi Satukan Dua Kerajaan Terbesar di Tanah Sunda

  Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang diperkirakan berpusat di Pakuan (Bogor sekarang), Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno nusantara, kerajaan ini sering pula disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sanghyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabhupati pada 923 M. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya pada masa ...

 • 25 December

  Kisah Sultan Maulana Hasanuddin, Raja Islam Pertama di Banten

  Oleh: Nur Seha* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ مَعَ التَّسْلِيْمِ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ فِى تَحْصِيْلِ الْعِنَايَةِ الْعَآمَّةِ وَالْهِدَايَةِ التَّآمَّةِ، آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ Bismillãhirrahmãnirrahîm Washshalãtu wassalãmu ‘alã Muhammadin wa ãlihî ma’at taslîmi wabihî nasta’înu fî tahshîlil ‘inãyatil ‘ãmmati wal-hidãyatit tãmmah, ãmîn yã Rabbal ‘ãlamîn. “Dengan nama Allah ...

October, 2018

 • 7 October

  Legenda Sawerigading: Riwayat Gempa dan Tsunami di Lembah Palu

  Konon, Sawerigading hampir menikahi Ratu Sigi, namun batal karena terjadi gempa bumi. Hati Sawerigading sedang berbunga-bunga. Tak lama lagi, ia akan menjadi suami seorang ratu. Ngilinayo, nama calon pengantin perempuan itu, adalah pemimpin kawasan Sigi, salah satu kerajaan di Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Palu dan Donggala. Sawerigading bukan orang ...

November, 2013

 • 1 November

  Mitos Nyai Loro Kidul: Pola Kolonisasi Kaburkan Sejarah Nusantara !

  Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI) Siapa tak kenal tokoh Ratu Pantai Selatan, atau Kanjeng Ratu Kidul, atau populer disebut Nyai Loro Kidul? Jangankan orang Jawa dan Sunda, bahkan suku Batak pun tampaknya mempercayai. Ia ditengarai sebagai penguasa lautan serta memiliki kekuatan mistik guna mengendalikan ...

October, 2013

August, 2013

 • 5 August

  Naskah Carita Parahyangan (Basa Sunda Buhun/Kuna)

  ASK-PASUNDAN JAYA déh nihan Carita Parahiyangan. Sang Resi Guru mangyuga Rajaputra. Rajaputra miseuweukeun Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati, sida sapilanceukan. Ngangaranan manéh Rahiyangta Déwaraja. Basa lumaku ngarajaresi ngangaranan manéh Rahiyangta ri Medangjati, inya Sang Layuwatang, nya nu nyieun Sanghiyang Watang Ageung. Basana angkat sabumi jadi manik sakurungan, nu miseuweukeun pancaputra; ...

 • 4 August

  Mengapa Bahasa Sunda Bisa Mati?

  Bahasa adalah sesuatu yang hidup, dan sesuatu yang hidup akan mati. Mengapa bahasa bisa mati? Dua orang sarjana Amerika, Daniel Netle dan Suzzane Romaine, membahas masalah tersebut dalam bukunya “Vanishing Voices”. Menurut penelitian para sarjana tersebut, selama dua abad terakhir ini kemusnahan bahasa kian menghebat. Menurut perkiraan mereka sekarang di ...

 • 3 August

  Rasiah Priangan (Wawacan Karaman)

  Kawitan anoe digoerit, didanding dikarang témbang, manawi djadi katembong, ari nganggo génding témbang, kaanggo landing bingbang, manawi djadi panjamboeng, dongeng baheula dikarang. Malah mandar jadi résmi, Ieu tjarita utama, Lalakonna langkoeng rame, Anu disarabét ama, Ku sadaya djéléma, Oerang Bandoeng prantos bakoe, Njébut ama Raksapradja. Hanjakal moen teu didangding, Noe ...

July, 2013

 • 28 July

  Serat Kabar Kiyamat

  PUPUH I ASMARADANA || Ingsun amiwiti amuji | anebut namaning Yang Sukma | kang murah ing dunya mangke | tembe asih ing ngaherat | kang pinuji tan pegat | angganjar wong kawlas ayun | angapura wong kang doasa || || Milane kawula amuji | maring Allah ingkang mulya | panedhahena ...

June, 2013

 • 19 June

  Wisanggeni

  Dikisahkan Arjuna diminta oleh para dewa untuk menghentikan keganasan raksasa Niwatakawaca yang mengobrak-abrik kahyangan Jonggringsaloka untuk meminta Dewi Supraba sebagai istrinya. Karena para dewa tidak ada yang mampu mengalahkan Niwatakawaca maka Batara Guru mengeluarkan sayembara, barang siapa dapat mengalahkan Niwatakawaca akan dijodohkan dengan Dewi Dresanala, putri dari Batara Brahma. Dan ...