Monday , July 13 2020
Home / Tag Archives: Ronggeng Gunung

Tag Archives: Ronggeng Gunung

Rajah Siliwangi

Amit ampun nun paralun Ka Gusti nu Maha Suci Neda pangjiad pangraksa Para abdi-abdi seni Seja ngaguar laratan Titis waris nini aki Ngembatkeun jalan laratan katampian geusan mandi Ka leuwi sipatahunan leuwi anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari Rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting Padungdengan padungdengan ...

Read More »