Sunday , April 5 2020
Home / Tag Archives: Pupuh

Tag Archives: Pupuh

Serat Kabar Kiyamat

PUPUH I ASMARADANA || Ingsun amiwiti amuji | anebut namaning Yang Sukma | kang murah ing dunya mangke | tembe asih ing ngaherat | kang pinuji tan pegat | angganjar wong kawlas ayun | angapura wong kang doasa || || Milane kawula amuji | maring Allah ingkang mulya | panedhahena ...

Read More »