Friday , November 27 2020
Home / Tag Archives: Naskah Kuno Indonesia

Tag Archives: Naskah Kuno Indonesia

Kawicaksanan Luhur Kang Suci Piwulange Sang Resi Wara Bisma

DARMANING NARENDRA Pamulange Sang Resiwara Bisma marang Sri Yudhistira : “Dhuh Sang Prabu! Aja angimpun kasugihan, kang saka amadalake wong kang ringkih-ringkih, diprayitna, murih sira aja kongsi kobar dening netraning wong ringkih, kang murub mangalad-alad kaya andadine alas kobong, eluh kang wutah amarga wong pinaten anak lan rajakayane saka panggawe ...

Read More »

Naskah Kuno Indonesia Terus Mengalir ke Luar Negeri

Naskah-naskah kuno milik Indonesia banyak diincar oleh asing. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang larangan penjualan benda cagar budaya, termasuk di dalamnya naskah-naskah kuno, kenyataannya praktik tersebut masih terus terjadi. Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang tengah menimba ilmu di Tokyo, Jepang, Oman Fathurahman, ...

Read More »

Naskah Kuno Indonesia Terus Mengalir ke Luar Negeri

Naskah-naskah kuno milik Indonesia banyak diincar oleh asing. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang larangan penjualan benda cagar budaya, termasuk di dalamnya naskah-naskah kuno, kenyataannya praktik tersebut masih terus terjadi. Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang tengah menimba ilmu di Tokyo, Jepang, Oman Fathurahman, ...

Read More »