Sunday , July 22 2018
Home / Tag Archives: Kajian Sejarah Islam

Tag Archives: Kajian Sejarah Islam

Peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid untuk Kedua Kali

KHALID bin Walid kembali diuji dengan pemecatannya yang kedua. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 17 H.[1] Saat itu beliau sedang berada di Qinsirin. Amirul Mukminin mengetahui bahwa Khalid bin Walid dan Iyadh bin Ghanam melakukan penyerangan terhadap Romawi sampai masuk jauh ke dalam wilayah mereka. Pasukan keduanya membawa harta rampasan perang ...

Read More »

Peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid

Semasa khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mengalami dipecat dua kali. Pertama adalah ketika dia menjabat sebagai panglima perang dan gubernur Syam. Pemecatan tersebut terjadi pada tahun 13 H, tepatnya satu hari setelah pengangkatan Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar radiyallahuanhu. Pemecatan tersebut dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara ...

Read More »