Wednesday , June 3 2020
Home / Tag Archives: Lelucon

Tag Archives: Lelucon

Bobodoran Sunda Kalima

  Kondektur Kondektur ka hot mang Obing teh. Geus aya dua puluh taunna, ceunah, digawena dina beus. Bab ongkos, ti mana jeung kamana, ku manehna geus katalar pisan. Hiji poe, Mang Obing keur ngadaweung dihareupeun imahna, da kabeneran keur teu jalan, mobil cekelanana turun mesin. Lar aya anu ngaliwat. “Rek ...

Read More »

Bobodoran Sunda Kaopat

Anu Lolong Jeung Anu Gempor Kacaritakeun aya hiji sobat ti bubudak nepi ka gede teu bisa pisah, nu hiji lolong nu hiji deui gempor, mun indit inditan pasti duanana arindit da puguh nu lolong bagian ngagandong anu gempor bagian panunjuk jalan. Hiji mangsa harita liwat jambatan walungan; Lolong : “Sora ...

Read More »

Bobodoran Sunda Katilu

2 X 2 = 0 Basa dina pelajaran matematika SD, Guru : “Opat tambah dua sabaraha Nang?” Unang : “Genep Pa” Guru : “Alus, ari lima dikurang dua sabaraha Ti?” Tuti : “Tilu..” Guru : “Bener… ari dua dikali dua sabaraha Lih?” Olih (bari luak-lieuk) : “Seep Pa Guru ….” ...

Read More »

BOBODORAN SUNDA KAHIJI

Kabayan Pelesir ka Amerika Kabayan jeung Mitoha na pelesir ka Amerika. Diditu maranehna jalan jalan ka musieum. Kabayan keur molototan Mumi mesir kuno, pas di handapeun peti batu na aya tulisan 1227BC. Kabayan : “Abah…aya angka di batu ieu 1227BC maksudna naon nya, Abah?” Mitoha : “Ah sia mah dasar ...

Read More »