Tuesday , January 19 2021
Home / Tag Archives: Budaya Sunda

Tag Archives: Budaya Sunda

Wasiat Prabu Siliwangi

Sri Baduga Maharaja (Ratu Jayadewata) mengawali pemerintahan zaman Pajajaran, yang memerintah selama 39 tahun (1482-1521). Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Di akhir masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikabarkan menghilang, dan sampai sekarang masih merupakan misteri dimanakah beliau ...

Read More »

Bobodoran Sunda kadua

TKI di Arab Saudi Kacaritakeun di hiji lembur aya hiji pamuda nu kakara balik jadi TKI di Arab Saudi, kabejakeun si eta pamuda teh mawa babawaan loba pisan keur oleh-oleh jang pamajikana dilembur, tayohna mah eta beja teh kadengeeun ku bangsat anu geus biasa ngaranjah eta lembur, panjang carita eta bangsat ...

Read More »

BOBODORAN SUNDA KAHIJI

Kabayan Pelesir ka Amerika Kabayan jeung Mitoha na pelesir ka Amerika. Diditu maranehna jalan jalan ka musieum. Kabayan keur molototan Mumi mesir kuno, pas di handapeun peti batu na aya tulisan 1227BC. Kabayan : “Abah…aya angka di batu ieu 1227BC maksudna naon nya, Abah?” Mitoha : “Ah sia mah dasar ...

Read More »

Naskah Carita Parahyangan (Basa Sunda Buhun/Kuna)

ASK-PASUNDAN JAYA déh nihan Carita Parahiyangan. Sang Resi Guru mangyuga Rajaputra. Rajaputra miseuweukeun Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati, sida sapilanceukan. Ngangaranan manéh Rahiyangta Déwaraja. Basa lumaku ngarajaresi ngangaranan manéh Rahiyangta ri Medangjati, inya Sang Layuwatang, nya nu nyieun Sanghiyang Watang Ageung. Basana angkat sabumi jadi manik sakurungan, nu miseuweukeun pancaputra; ...

Read More »

Mengapa Bahasa Sunda Bisa Mati

Bahasa adalah sesuatu yang hidup, dan sesuatu yang hidup akan mati. Mengapa bahasa bisa mati? Dua orang sarjana Amerika, Daniel Netle dan Suzzane Romaine, membahas masalah tersebut dalam bukunya “Vanishing Voices”. Menurut penelitian para sarjana tersebut, selama dua abad terakhir ini kemusnahan bahasa kian menghebat. Menurut perkiraan mereka sekarang di ...

Read More »

Rasiah Priangan (Wawacan Karaman)

Kawitan anoe digoerit, didanding dikarang témbang, manawi djadi katembong, ari nganggo génding témbang, kaanggo landing bingbang, manawi djadi panjamboeng, dongeng baheula dikarang. Malah mandar jadi résmi, Ieu tjarita utama, Lalakonna langkoeng rame, Anu disarabét ama, Ku sadaya djéléma, Oerang Bandoeng prantos bakoe, Njébut ama Raksapradja. Hanjakal moen teu didangding, Noe ...

Read More »

Rajah Siliwangi

Amit ampun nun paralun Ka Gusti nu Maha Suci Neda pangjiad pangraksa Para abdi-abdi seni Seja ngaguar laratan Titis waris nini aki Ngembatkeun jalan laratan katampian geusan mandi Ka leuwi sipatahunan leuwi anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari Rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting Padungdengan padungdengan ...

Read More »

20 Strategi Perang Orang Sunda Abad Ke-16

Strategi orang Sunda dulu dalam berperang, belumlah banyak dibahas, Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian hanya menyebutkan nama-nama strategi perang yang diterapkan paling tidak sampai abad ke-16. Dalam Sanghyang Siksakandang Karesian disebutkan, hanya panglima peranglah yang tahu 20 strategi ini. (Saleh Danasasmita, dkk., 1987) 1. Makarabihwa. Cara mengalahkan musuh dengan tidak berperang. ...

Read More »

Kyai Tapa

Sultan Zainul Arifin (1733-1748) adalah pewaris kerajaan Islam Banten. Istrinya Ratu Sarifa menghianatinya dan melaporkan bahwa sang sultan kurang waras jiwanya. Maka VOC sebagai penguasa dan pelindung politik serta militer Banten, langsung membuang sang sultan naas ini ke Ambon. Putra mahkota yang sebenarnya berhak menggantikan ayahnya juga dibuang ke Ceylon. ...

Read More »