Wednesday , April 1 2020
Home / Tag Archives: Asyura

Tag Archives: Asyura

Keutamaan Hari Asyura

Oleh: Tim Daar al-qosim Penerjemah: Abu Ahmad Fuad Hamzah Baraba’,Lc Segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul mulia, Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Wa ba’du: Diantara nikmat Allah Ta’ala yang diberikan atas hamba-hamba-Nya, adalah perguliran musim-musim kebaikan yang datang ...

Read More »