Budaya Beragama, Agama Berbudaya|Monday, April 27, 2015
You are here: Home » Budaya » Rajah Siliwangi

Rajah Siliwangi 

prabu_siliwangiAmit ampun nun paralun
Ka Gusti nu Maha Suci
Neda pangjiad pangraksa
Para abdi-abdi seni

Seja ngaguar laratan
Titis waris nini aki

Ngembatkeun jalan laratan
katampian geusan mandi
Ka leuwi sipatahunan leuwi anu ngaruncang
diri-diri anu sakiwari
Rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran
bongan hayang pulang anting

Padungdengan padungdengan
jeung usikna pangancikan

Pun, sampun..

Sampurasun ka Rumuhun
ka Hyang Prabu Siliwangi

Numurba di Pajajaran
Pangauban seuweu-siwi
Nu gelar di tatar SUNDA
Muga nyebarkeun kawangi*

Rajah Siliwangi ini biasa dikumandangkan pada saat pembukaan sebuah acara seni, baik itu upacara pentambutan, atau acara Ronggeng Gunung dan Longser.

Comments are closed.