Tuesday , September 25 2018

Tokoh

Ahmad Wahib, Inspirasi Mahasiswa, dan Pergolakan Radikalisme

“Siapa dapat mengatakan menjadi muslim bergolak dan pemberontak seperti Ahmad Wahib ini lebih rendah kadar dari ‘kemusliman’ mereka yang tidak pernah mempertanyakan kebenaran agama mereka sekalipun?” Ini pernyataan Gus Dur memberikan komentar terhadap buku “Pergolakan Pemikiran Islam” karya Ahmad Wahib yang disunting oleh Djohan Efendi dan Ismed Natsir, terbitan LP3ES ...

Read More »

Abu Bakar al-Shiddiq: Pakar Genetik dan Penafsir Mimpi di Zaman Rasulullah

Sudah diakui secara luas, bahwa Abu Bakar adalah seorang intelektual Quraisy yang paling tahu tentang seluk-beluk suku tersebut, yang baik maupun yang jahat, juga ahli genetika yang kompeten dalam urusan nasab (garis keturunan) orang-orang Quraisy. Sebagai pakar genetik, Abu Bakar mengetahui betul ketinggian dan kerendahan derajat bangsa Arab, apalagi suku-suku ...

Read More »

Siapakah Sejatinya Abu Nawas itu?

Dari perayu wanita menjadi perayu Tuhan Abu Nuwas (penyebutan “Abu Nawas” tampaknya tidak tepat), alias Al-Hasan ibn Hani’, adalah orang Persia dan pemabuk berat. Menurut klasifikasi para penyair besar masa Abbasiyah, dia tergolong dalam sya’irul-khamriyyat, penyair khamr. Penyair khamr ialah penyair yang suka nge-fly dulu untuk menggubah dan mendendangkan syairnya. ...

Read More »

Peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid untuk Kedua Kali

KHALID bin Walid kembali diuji dengan pemecatannya yang kedua. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 17 H.[1] Saat itu beliau sedang berada di Qinsirin. Amirul Mukminin mengetahui bahwa Khalid bin Walid dan Iyadh bin Ghanam melakukan penyerangan terhadap Romawi sampai masuk jauh ke dalam wilayah mereka. Pasukan keduanya membawa harta rampasan perang ...

Read More »

Peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid

Semasa khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mengalami dipecat dua kali. Pertama adalah ketika dia menjabat sebagai panglima perang dan gubernur Syam. Pemecatan tersebut terjadi pada tahun 13 H, tepatnya satu hari setelah pengangkatan Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar radiyallahuanhu. Pemecatan tersebut dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara ...

Read More »

Mengenal Sosok Sufi; As-Suhrawardi Al-Maqtul

Sosok Sufi Sejati Di jagat tasawuf, dikenal sebuah paham yang disebut “Isyraq”. Paham ini meyakini, Allah adalah Nurus Samawati wal Ardi (cahaya langit dan Bumi) sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 35. Dari Nur Allah itulah lahir cahaya-cahaya yang lain di alam semesta dan di jagat rohaniah. Paham ini ...

Read More »

Martir Pertama dalam Tasawuf

Husain ibn Mansur al-Hallaj barangkali adalah syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata: “Akulah Kebenaran”, ucapan mana yang membuatnya dieksekusi secara brutal. Bagi para ulama ortodok, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bid’ah, sebab Islam eksoteris tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan ...

Read More »

Perjalanan Ruhani Prabu Siliwangi

Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasit. Kitab yang di tulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno di dalam selembar kulit Macan putih yang di temukan di desa Pajajar Rajagaluh Jawa Barat. Prabu Siliwangi ...

Read More »

Biografi Singkat Pendiri Tarekat Sammaniyah, Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman

Manaqib Ghaust Zaman al-Akwan Syeikh Muhammad Bin Abdul Karim Samman, Peletak Dasar Tarekat Sammaniyah Tarekat Sammaniyah meninggalkan banyak warisan kepada bangsa Indonesia, di antaranya Tari Samman, yang di dalamnya menggelora semangat berjihad melawan penjajah. Tarekat Sammaniyah adalah tarekat yang sangat terkenal di Indonesia. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani ...

Read More »

Detik-Detik Wafatnya Siti Khadijah, Istri Tercinta Rasulullah SAW

Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadlan tahun ke-10 kenabian, tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 ...

Read More »