Tuesday , January 26 2021
Home / Budaya / Cerita Rakyat

Cerita Rakyat

Legenda Sawerigading: Riwayat Gempa dan Tsunami di Lembah Palu

Konon, Sawerigading hampir menikahi Ratu Sigi, namun batal karena terjadi gempa bumi. Hati Sawerigading sedang berbunga-bunga. Tak lama lagi, ia akan menjadi suami seorang ratu. Ngilinayo, nama calon pengantin perempuan itu, adalah pemimpin kawasan Sigi, salah satu kerajaan di Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Palu dan Donggala. Sawerigading bukan orang ...

Read More »

Mitos Nyai Loro Kidul: Pola Kolonisasi Kaburkan Sejarah Nusantara !

Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI) Siapa tak kenal tokoh Ratu Pantai Selatan, atau Kanjeng Ratu Kidul, atau populer disebut Nyai Loro Kidul? Jangankan orang Jawa dan Sunda, bahkan suku Batak pun tampaknya mempercayai. Ia ditengarai sebagai penguasa lautan serta memiliki kekuatan mistik guna mengendalikan ...

Read More »

Menelusuri Pesona Baghdad Masa Keemasan melalui “The Thief of Baghdad” Karya Alexander Romanoff

Inilah kisah klasik Timur Tengah tentang petualangan Ahmad, Si Pencuri dari Baghdad pada masa kejayaan kekhalifahan Bani Abbasiah yang menguasai hampir 1/2 belahan dunia. Buah karya Alexander Romanoff (Achmed Abdullah), penulis cerpen dan novelis Inggris kelahiran Rusia ini begitu memukau dan legendaris. Karya ini dipenuhi narasi tentang perpaduan kisah romantisme ...

Read More »

Naskah Carita Parahyangan (Basa Sunda Buhun/Kuna)

ASK-PASUNDAN JAYA déh nihan Carita Parahiyangan. Sang Resi Guru mangyuga Rajaputra. Rajaputra miseuweukeun Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati, sida sapilanceukan. Ngangaranan manéh Rahiyangta Déwaraja. Basa lumaku ngarajaresi ngangaranan manéh Rahiyangta ri Medangjati, inya Sang Layuwatang, nya nu nyieun Sanghiyang Watang Ageung. Basana angkat sabumi jadi manik sakurungan, nu miseuweukeun pancaputra; ...

Read More »

Mengapa Bahasa Sunda Bisa Mati

Bahasa adalah sesuatu yang hidup, dan sesuatu yang hidup akan mati. Mengapa bahasa bisa mati? Dua orang sarjana Amerika, Daniel Netle dan Suzzane Romaine, membahas masalah tersebut dalam bukunya “Vanishing Voices”. Menurut penelitian para sarjana tersebut, selama dua abad terakhir ini kemusnahan bahasa kian menghebat. Menurut perkiraan mereka sekarang di ...

Read More »

Rasiah Priangan (Wawacan Karaman)

Kawitan anoe digoerit, didanding dikarang témbang, manawi djadi katembong, ari nganggo génding témbang, kaanggo landing bingbang, manawi djadi panjamboeng, dongeng baheula dikarang. Malah mandar jadi résmi, Ieu tjarita utama, Lalakonna langkoeng rame, Anu disarabét ama, Ku sadaya djéléma, Oerang Bandoeng prantos bakoe, Njébut ama Raksapradja. Hanjakal moen teu didangding, Noe ...

Read More »

Serat Kabar Kiyamat

PUPUH I ASMARADANA || Ingsun amiwiti amuji | anebut namaning Yang Sukma | kang murah ing dunya mangke | tembe asih ing ngaherat | kang pinuji tan pegat | angganjar wong kawlas ayun | angapura wong kang doasa || || Milane kawula amuji | maring Allah ingkang mulya | panedhahena ...

Read More »

Wisanggeni

Dikisahkan Arjuna diminta oleh para dewa untuk menghentikan keganasan raksasa Niwatakawaca yang mengobrak-abrik kahyangan Jonggringsaloka untuk meminta Dewi Supraba sebagai istrinya. Karena para dewa tidak ada yang mampu mengalahkan Niwatakawaca maka Batara Guru mengeluarkan sayembara, barang siapa dapat mengalahkan Niwatakawaca akan dijodohkan dengan Dewi Dresanala, putri dari Batara Brahma. Dan ...

Read More »

Kisah Nyi Roro Kidul

Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul adalah sebuah cerita legendaris Indonesia, yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Jawa (Samudera Hindia atau Samudra selatan dari pulau Jawa) Dia juga disebut sebagai permaisuri dari Sultan Mataram, dimulai dengan Senopati dan berlanjut sampai sekarang. Nyai Roro Kidul memiliki banyak nama yang berbeda, ...

Read More »

Ramayana

Ramayana sebenarnya diambil dari ceritera yang benar-benar terjadi di daratan India. Saat itu daratan India dikalahkan oleh India Lautan yang juga disebut tanah Srilangka atau Langka, yang dalam pewayangan disebut Alengka. Tokoh Rama adalah pahlawan negeri India daratan, yang kemudian berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang dilukiskan sebagai pasukan kera pimpinan Prabu Sugriwa. Sedang tanah ...

Read More »