Wednesday , March 20 2019
Home / Agama (page 67)

Agama

Memahami Nama HU/HUWA Dia Yang tidak bisa diluputi

Padahal, dalam Qur’an pun Allah menjelaskan bahwa beragam bahasa adalah tanda dari-Nya juga. “Dan diantara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang berilmu (’Alimiin).” Q.S. 30 : 22. Jika ada orang menyebut tuhannya sebagai Yehovah, Eloh, ...

Read More »

Sinom Pamake Nonoman

Urut sir bisa laksana, duriat ngajadi aing, iradatna jeung keung kudratna, panarik suhuding ati, buktina aing ngabdi, nuturkeun galur nu tujuh, galur urut nanyaan, sir hurip boga pangarti, jakalola turunan kamanusaan. Mawa modal dua rupa, sahiji modal rohani, nu dikalangkangan raga, kadua modal jasmani, geusaneun wara-wiri, sakitu pangadeg tangtung, rohani ...

Read More »

Puyuh Ngungkung dina Kurung

Hayam tilu genep suku, kalapa dua satali, hayam beureum diteukteukan ku keris Aki Maranggi, sada ketuk sada kendang, sada goong warna-warni. Bendung situ bendung situ tambakan Ciawitali, beunteur beureum dodoyongan, jalanna ka rumpak jami, akar jeruk parumpungan, dipake nyayang japati. Sindir sapada ti indung, hiji ti bapa pribadi, nu sapada ...

Read More »

Hariring nu Hudang Gering

Teu hayang eling ka peuting, teu hayang meulang ka beurang, teu hayang ngadenge gandeng, pasirnan nu kasorang, ku kaula sorangan, surup napsu keur laliwung, humaleuang bari mulang. Mulangkeun kuring ka kuring, medal ti sawarga loka, kabawa jadi pangobeng, rangkad kabawa ngalayang, ka tengah mega malang, dipunggu-punggu ku layung, mega malang ...

Read More »

Dumuk Suluk Tilas Tepus

Puguh cau mah ngan cau, puguh hui mah ngan hui, puguh kacang mah ngan kacang, lalandi mahi jeung eusi, dat sifat asma af’alna, walagri di saban eusi. Disusul-susul ku suluk, diandih ku adeg diri, dipirasa ku pangrasa, lirik ka sisi ka gigir, ka saha nya kakaitan, lamun mahi ku sahiji. ...

Read More »

Amis Tiis Pentil Majapahit

Pasangaran nu rasana pait, kadatangan ku rasa amisna, geus layon di palayon, enggeus matuh di kitu, nya walagri rasaning ati, nu matak kacarita, dina suluk-suluk siloka babad baheula, Majapahit, Pajajaran, Siliwangi, runtagna ku perbuka. Perbukana kasumpingan jati, Brawijaya nya ku Raden Patah, kabeh ge asal pangimpen, ditarorah ku nujum, arek ...

Read More »

Mengkaji Cahaya di atas Cahaya

Pada Hari Perhitungan, api akan menjadi lawan cahaya, karena api bersumber dari Murka-Nya, sementara cahaya dari Rahmat-Nya. Jika engkau ingin tanggalkan api kejahatan, tujukan air Rahmat Ilahiah ke jantung api. Mereka yang bertakwa dengan haqq memancarkan aliran air rahmat itu: inti jiwa mereka yang bertakwa adalah Air Kehidupan. Tidak heran engkau ...

Read More »

Sesat menyesatkan ”Fatwa dari Masa Lampau”

Pada paro kedua abad 17, Nuruddin al-Raniri di Aceh mengeluarkan fatwa bahwa ajaran wahdatul wujud yang diajarkan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin Sumatrani adalah sesat, pengikutnya boleh dibunuh. Ajaran wahdatul wujud sendiri mengajarkan kesatuan wujud, bahwa alam itu adalah pancaran dari Tuhan. Cuma, ada orang yang mungkin agamanya belum terlalu mantap, ...

Read More »

Mursyid, Salik, Thariqah

“Kenapa kau lakukan ini padaku?” Dengan sendok kayunya, Sang Juru Masak mementungnya jatuh kembali. “Jangan coba-coba melompat keluar. Kau kira aku sedang menyiksamu? Aku memberimu cita rasa! Sehingga kau layak bersanding dengan rempah dan nasi untuk menjadi gelora kehidupan dalam diri seseorang. Ingatlah saat-saat kau nikmati regukan air hujan di ...

Read More »

Keliru, 1 Muharam Awal Hijrah Rasul

“Nabi Muhammad yang ditemani sahabat Abu Bakar hijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal bukan pada 1 Muharam sebagai tanda dimulainya tahun hijriah,” kata Ketua Yayasan Muthahhari, K.H. Dr. Jalaluddin Rahmat dalam diskusi buku “Psikologi Agama” di Masjid Darul Ihsan PT Telkom Jalan Japati, beberapa waktu lalu. Menurut Kang Jalal, ...

Read More »