Tuesday , November 19 2019
Home / Agama / Improvisasi Salik / Amis Tiis Pentil Majapahit

[Dangdanggula]

Amis tiis pentil majapahit,
ngeunah gahar kepokan kaboa,
bintaro jadi bisoro,
rorodan nu teu umum,
buah pait jaradi amis,
henteu ngeunah bet ngeunah
puguh ge karitu,
ku satengah jeung satengah
narajang pasangaran.

Amis Tiis Pentil Majapahit

Pasangaran nu rasana pait,
kadatangan ku rasa amisna,
geus layon di palayon,
enggeus matuh di kitu,
nya walagri rasaning ati,
nu matak kacarita,
dina suluk-suluk
siloka babad baheula,
Majapahit, Pajajaran, Siliwangi,
runtagna ku perbuka.

Perbukana kasumpingan jati,
Brawijaya nya ku Raden Patah,
kabeh ge asal pangimpen,
ditarorah ku nujum,
arek sumping ka Majapahit
atawa Pajajaran,
nu ngabubud murud,
nu ngababad berahala,
kasumpingan seuweu putuna pirbadi,
Muhammad nya ka Mekah.

 

(Bersambung)

http://manuskripkesunyian.wordpress.com/

About admin

Check Also

DIA YANG TERSEMBUNYI

Aku rindu pada sesuatu yang tak ku mengerti..! Itukah yang dinamakan CINTA… !! Lihatlah kesana ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *